Genomsnitthastighet67km/h Högsta hastighet115km/h
Högsta temperatur39°C Lägsta temperatur24°C
Genomsnittlig temperatur29°C Körd sträckakm